Psycho-sociale en spirituele begeleiding bij kanker en andere ernstige ziekten

Als je kanker of een andere ernstige ziekte hebt, verandert alles in je leven. Misschien heb je eerst geprobeerd om het te te negeren of te ontkennen. Misschien heb je je er gaandeweg bij neergelegd. Maar op een bepaald moment komen de vragen en het zoeken naar steun, houvast, lichtpunten en openingen. Er is veel moed voor nodig om niet je hele bestaan door je ziekte te laten beheersen en je eigen weg in deze overrompelende situatie te vinden. Je emotionele gesteldheid en je innerlijke houding zijn daarbij van wezenlijk belang en hebben een belangrijke invloed op je ziektebeleving en op je afweersysteem.

De begeleiding biedt psycho-sociale en spirituele steun en handreikingen om beter om te gaan met kanker of een andere levensbedreigende ziekte en alles wat er mee te maken heeft. Zowel jezelf als je naasten kunnen voorafgaand, tijdens en na de medische behandelingen hiervan gebruik maken.

Vanuit een sfeer van rust en aandacht wordt de mogelijkheid geboden om te praten over gebeurtenissen en ervaringen, over het goede en het moeizame in je leven, het grote en het kleine, en om je gevoelens en emoties te delen.

Daarbij wordt naar behoefte gewerkt aan:
· verminderen van spanning en pijn, verwarring en onrust;
· versterken van het zelfgenezend vermogen;
· van binnenuit meewerken aan de behandeling die je hebt gekozen;
· beter omgaan met jezelf en je omgeving;
· hanteren en delen van emoties rond moedeloosheid, angst, twijfels, verdriet, boosheid, strijd, leven en dood...;
· verwerken van soms belastende ervaringen;
· helder krijgen welke doelen op dit moment belangrijk zijn in je leven;
· vergroten van innerlijke rust, kracht, vertrouwen, openheid, liefde;
· ervaren dat je vreugde en geluk in je leven kunt blijven scheppen.


[lees verder...]